Nefroloji

NEFROLOJİ:
Nefroloji Bölümümüz, böbrek ve idrar yolu hastalıkları ve tedavisini kapsayan, takip ve tedavisinde kapsamlı çözümler üretilmekte ve bu hastalıklarla kaliteli yaşam için önerilerde bulunmaktadır.

HASTANEMİZDE TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN NEFROLOJİ  BÖLÜMÜ HİZMETLERİ:

-Kronik böbrek yetmezliği
-Akut böbrek yetmezliği
-Hipertansiyon
-Protein kaçağı
-Periton diyaliz
-Böbrek nakli
-Böbrek taşı
-İdrar yolu enfeksiyonu
-Hemodiyaliz
-Glomerülonefrit